TALENT- EN PRODUCTIEHUBS NEDERLAND

Screen Talent NL is een netwerk van talent- en productiehubs in de Nederlandse filmsector en richt zich op de interregionale afstemming en samenwerking tussen de (regionale) talent- en productiehubs, de uitwisseling van best practices, kennis en ervaring en de coördinatie van gezamenlijk geëntameerde talenttrajecten en -activiteiten. Doel is door samenwerking de regionale ecosystemen voor film en media te versterken en het regionale talent- en productieklimaat te bevorderen en in het verlengde daarvan het nationale film ecosysteem als geheel. Screen Talent NL zoekt nadrukkelijk aansluiting bij nationale en internationale ecosystemen, om zo de onderlinge wisselwerking en uitwisseling te bevorderen en ontwikkelingen aan te jagen en te agenderen.