Op 24 juni opent de voorinschrijving voor het ontwikkel- en productietraject voor korte- en midlength films Het Beloofde Land. Met een focus op onontdekt talent, nieuwe makers en onder gerepresenteerde verhalen, biedt Het Beloofde Land (scheppende) makers en producenten uit ‘de regio’ de kans hun productie-ervaring te vergroten. Denk aan serieuze budgetten en een gamechanging coachingstraject! Schrijf je in via de link onder aan deze pagina. (deze inschrijving is gesloten)

Het Beloofde Land

Binnen Het Beloofde Land zijn we op zoek naar korte films (8-13 minuten) en mid length films (40-50 minuten) rondom het thema ‘Het Beloofde Land’. De films dienen verder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De verhalen zijn eigentijds
  • De verhalen zijn hoopvol/constructief
  • De verhalen zijn door taal, cultuur en/of landschap geworteld in de provincie/regio waar je indient

Kaders

Wat gaan we maken?
– 3-6 korte fictie films (8-13 min)
Budget per productie: €30.000

– 2 mid-length fictie films (40-50 min)
Budget per productie: €180.000

Na een ontwikkeltraject aankomend najaar, dien je voor definitieve realisatie (voorjaar 2023) in te dienen met een producent uit Limburg, Noord-Brabant, Friesland, Groningen of Drenthe. Vanuit Screen Talent NL wordt de matchmaking gefaciliteerd.

Wat krijg je nog meer?

Trainingstraject voor deelnemende producenten uit ‘de regio’
Ontwikkeltraject voor deelnemende regisseurs/scenaristen
Distributie en sales via fijnmazige netwerken in (primair) de pilot-regio’s (en idealiter daarbuiten)

Doelen

Met Het Beloofde Land willen we onder meer:

  • Opleiden en/of trainen van producenten in ‘de regio’ en productiebedrijvigheid in ‘de regio’ stimuleren
  • De diversiteit aan makers en verhalen stimuleren
  • Zichtbaarheid en impact producties vergroten door fijnmazig distributienetwerk
  • Verstevigen regionale infrastructuren en bevorderen synergie (en) samenwerkingen

MEER ACTIVITEITEN