Maandag 19 juni heeft staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, tijdens haar werkbezoek aan Screen Talent NL aangekondigd dat zij de komende vier jaar een financiële impuls aan de regionale filmtalenthubs gaat geven. Screen Talent NL, het netwerk van talent hubs voor film & AV, bestaat uit CineSud/Limburg Film Office (Limburg) CineNord/New Noardic Wave (de noordelijke provincies) en Playgrounds/Next (Noord-Brabant).

Deze talenthubs werken al meer dan 10 jaar aan een bruisend film- en AV-klimaat in hun regio’s, met zowel nationaal als internationaal groot succes. Ook dragen de hubs bij aan het verbreden en verdiepen van het Nederlandse filmlandschap, dat voor een groot deel in de Randstad geconcentreerd zit. Filmmakers en filmproducenten uit de regio vertellen andere verhalen en dragen bij aan een inclusief, divers, kwalitatief hoogwaardig en duurzaam filmlandschap. Het vertellen van lokale verhalen zorgt bovendien voor meer binding bij het publiek

Ook ruimte buiten de Randstad

De extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in totaal 2 miljoen euro voor 2023 en 2024, worden toegevoegd aan de lopende subsidieregeling ‘Talentontwikkeling in de regio’ van het Nederlands Filmfonds. Vanaf 2025 worden de extra middelen door OCW verdubbeld en is er jaarlijks 2 miljoen euro extra beschikbaar voor de versterking van de infrastructuur voor talentontwikkeling in de regio. Het stimuleren van de ontwikkeling van filmtalent en het productieklimaat buiten de Randstad wordt hiermee geïntensiveerd.

Naast de extra ondersteuning voor de drie bestaande hubs is er jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de ontwikkeling van 2-3 nieuwe hubs in andere regio’s van het land. Aanvullend op de impuls vanuit OC&W voert Screen Talent NL gesprekken met het Nederlands Filmfonds, de NPO en diverse omroepen om ontwikkel- en productietrajecten op te zetten voor nieuwe makers uit heel het land.

Het Beloofde Land

Deze ontwikkel- en productietrajecten moeten een vervolg geven aan de succesvolle pilot Het Beloofde Land, waarin zestien lokale verhalen zijn doorontwikkeld. Hiervan worden er in het komende jaar vijf gerealiseerd. Het gaat om de korte films Blin Fiducie (Luka Kluskens, Limburg) Onderdak (Maarten Sleegers en Anna Sherstiuk, Noord-Brabant) en Baarch (Rutger Veenstra, noordelijke provincies) en de midlength films Amerika, America (Floris Ramaekers, Limburg) en Stien Blom (Thom Lunshof en Sam Dijkstra, noordelijke provincies).

De films gaan in het najaar van 2024 in première en zullen daarna door het fijnmazige (distributie)netwerk van de Screen Talent NL-partners door heel het land te zien zijn.

MEER ACTIVITEITEN