Het netwerk Screen Talent NL wordt dinsdag 28 september om 11.45 uur officieel gelanceerd tijdens de Professionals Conferentie op het Nederlands Film Festival.

NFF Conferentie

In het kader van inspi­ratie, inter­dis­ci­plinaire samen­werkingen en inspelen op actu­aliteiten presen­teert het NFF Profes­sionals Programma jaar­lijks de NFF Confer­entie tijdens het festival. Op dinsdag 28 september presenteren Joris Hoebe en Guido Franken tijdens de conferentie het programma-onderdeel ‘De Regio’s aan Zet – Screen Talent NL’. Hierin wordt tevens het netwerk Screen Talent NL officieel gelanceerd.

De Regio’s aan Zet – Screen Talent NL

Ondanks – of juist dankzij – de mondi­alis­ering en de heersende corona-crisis beleeft de creatieve indus­trie de opkomst van lokale makers en verhalen. Daar­naast komt de focus steeds meer te liggen op nieuw en divers talent en in het kielzog daarvan op het verlangen naar meer inclusie. De filmin­dus­trie is in een nieuwe fase aanbe­land.

Waar alle landen om ons heen al aandacht hebben voor regionale filmin­fra­struc­turen, moet Neder­land moet nog grote stappen zetten op dit gebied. De regio’s Limburg (CineSud, Limburg Film Office) en Fries­land (New Noardic Wave, Screen Noord) besloten hier niet op te wachten en zetten zich hier al jaren actief voor in. Samen met andere regio’s presen­teren ze in deze sessie het netwerk Screen Talent NL onder het motto: Think glob­ally, act locally. De regio’s zijn aan zet!

Kom jij ook?

Dinsdag 28 september, 11.45 uur, Kinepolis Utrecht

Bestel je tickets via de site van het Nederlands Film Festival.

MEER ACTIVITEITEN