Op 27 september is tijdens het Nederlands Film Festival de Machinerie Talenthub officieel gelanceerd tijdens het programma ‘De Missie van de Nieuwe Maker’. Machinerie Talenthub richt zich op beeldcultuur in de breedte: fotografie, film, animatie, digitale cultuur en alles daar tussenin.

Machinerie Talenthub

Nog voordat de Machinerie haar deuren opent, is het talentontwikkelingsprogramma van de Machinerie Talenthub van start gegaan. De Machinerie Talenthub biedt beeldmakers de mogelijkheid om hun talent verder te ontwikkelen. Een hub die zich in aanpak onderscheidt in Nederland door te focussen op drie speerpunten: (audio-)visueel talent in de regio Utrecht, interdisciplinaire talentontwikkeling en een focus op animatie. We omarmen film- en beeldcultuur in de volle breedte. We stimuleren kennisuitwisseling tussen filmmakers, AR/VR-designers, fotografen, animatoren en iedereen daar tussenin en omheen. Met onze locatie in het Werkspoorkwartier hebben we stevige wortels in Utrecht. Ook richten we onze blik buiten de stads-, provincie- en landsgrenzen.

De twee pilots vinden plaats in de toekomstige thuishaven van de Machinerie: het Werkspoorkwartier in Utrecht tussen december 2021 en maart 2022:

  • Kickstart Lab is een interdisciplinaire training voor Utrechtse beeldmakers aan het begin van hun carrière.
  • Modus Operandi Sessies: een vierdelige talks-serie waarin fotografen, filmmakers, animatoren en XR-designers vertellen over hun werkwijze.

Fay Breeman, Projectcoördinator Talentontwikkeling van de Machinerie, over de lancering: “Het programma van de Machinerie Talenthub voorziet in een grote behoefte onder filmmakers, fotografen, animatoren en digitale kunstenaars uit Utrecht. Na vele gesprekken met makers en stakeholders hebben we onze pilots afgestemd op de wensen uit het veld. Samen met de initiatiefnemers FOTODOK, Hoogt on Tour en het Nederlands Film Festival zetten we beginnende beeldmakers uit de provincie Utrecht in de spotlight. Daarnaast zetten we in op het verstevigen van een interdisciplinair Utrechts beeldnetwerk en kennisuitwisseling tussen makers.”

MEER ACTIVITEITEN