In aanwezigheid van Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu en directeur/bestuurder van het Nederlands Filmfonds Bero Beyer is gisteren door het netwerk Screen Talent NL (STNL) een nieuw ontwikkel- en productietraject voor korte en mid-length filmproducties uit ‘de regio’ gelanceerd. In het aankomende anderhalf jaar wordt een serie films ontwikkeld en geproduceerd rond het thema ‘Het Beloofde Land’. 

Hoopvol

Makers uit de provincies Limburg, Noord-Brabant, Friesland, Groningen en Drenthe wordt gevraagd om korte- en mid-length fictiefilms te ontwikkelen die eigentijds en hoopvol zijn en door taal, landschap en cultuur geworteld zijn in de genoemde provincies. Hiervoor stelt het Nederlands Filmfonds 500.000 euro subsidie beschikbaar. Het nieuws werd bekend gemaakt op de eerste Screen Talent NL Talent Day in het monumentale Royal Theater in Heerlen. Daar ging de staatssecretaris in gesprek met makers en de initiatiefnemers van Screen Talent NL.

Screen Talent NL

Screen Talent NL is het netwerk van regionale talent- en productie-hubs op gebied van Film en AV en werd in september 2021 op het Nederlands Film Festival opgericht. Het netwerk zet zich in voor de versteviging en verankering van regionaal filmbeleid en maakt zich sterk voor structurele investering vanuit het Rijk voor talentontwikkeling en productie in alle delen van het land. Met Het Beloofde Land wordt een eerste ontwikkel- en productietraject uitgezet, waarbij de ontwikkeling en productie van films gecombineerd wordt met een uitgebreid trainingstraject voor makers en specifiek ook regionale producenten. 

Geen schotten, maar verbinding

Initiatiefnemers Guido Franken (CineSud, Limburg Film Office, Limburg) en Joris Hoebe (CineNord, New Noardic Wave, Friesland), Paulien Mandos en Maureen Prins (Playgrounds/NEXT, Noord-Brabant) spraken voorafgaand aan de lancering met de staatssecretaris over een structurele investering in het netwerk waarmee de infrastructuur voor film en AV in alle provincies van het land kan worden versterkt. 

Gunay Uslu (Staatssecretaris Cultuur en Media): “We moeten oog hebben voor de ontwikkelingen die er in het land zijn, en de samenwerking daartussen stimuleren. Het filmbeleid is de afgelopen decennia met name nationaal vormgegeven, maar de tijden zijn veranderd. We moeten juist ook kijken naar wat er in de regio’s gebeurt. Welke verhalen zijn er? Welke talenten? En hoe ontwikkelen we hen? Daar ligt een opdracht. Het is goed voor het filmklimaat en de filmcultuur om ook de verhalen en talenten van buiten de Randstad ruimte te geven. Diversiteit is kracht en dat bereik je door naar heel Nederland te kijken.”

Guido Franken (directeur/bestuurder CineSud): “We hebben lang uitgekeken naar dit moment. ‘De regio’ moet niet als hokje worden gezien waar ook iets mee moet worden gedaan, maar als een vitaal en onontbeerlijk onderdeel van het totale ecosysteem en dus van het landelijke beleid. Geen schotten, maar verbinding en synergie. Alleen zo kunnen de kansen die er liggen op gebied van versterking van de kwaliteit, diversiteit en innovatiekracht van het Nederlandse film- en AV-landschap worden benut.”

Voorinschrijven

Producenten en makers in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Friesland, Groningen en Drenthe kunnen zich vanaf nu via dit formulier voorinschrijven voor het pilot-traject Het Beloofde land. Ook makers uit andere delen van het land zijn welkom om plannen in te sturen, zolang de plannen zijn geworteld in een van de genoemde regio’s en ze gebruik maken van de aanwezige film- en AV-infrastructuur aldaar. De films zullen in 2024 via een uitgekiend distributieplan in het hele land te zien zijn. 

MEER ACTIVITEITEN