Zes partijen uit de audiovisuele productiesector doen dringende aanbevelingen om het Nederlandse productieklimaat en de internationale concurrentiepositie van de AV-sector structureel te versterken, de arbeidsmarkt te verbeteren en de negatieve impact van de coronacrisis te beperken. Daartoe bepleiten zij een samenhangend pakket van maatregelen die private en publieke investeringen op gang moeten brengen. Om een duurzaam en efficiënt werkend systeem te bewerkstelligen is verdere integratie van het media- en cultuurbeleid noodzakelijk waarbij ook landelijk, regionaal en lokaal beleid beter op elkaar wordt aangesloten. Het advies is gericht aan politieke en ambtelijke beslissers, met het oog op de kabinetsformatie en het landelijke herstel- en transitieplan dat door het nieuwe kabinet uitgevoerd moet worden.

De aanbevelingen

  • Implementatie van wetgeving waarmee eindexploitanten, in ieder geval streamingdiensten, financieel bijdragen aan nieuwe culturele AV-producties van eigen bodem. Deze stimuleringsmaatregel moet minimaal € 25 mln opleveren uit de markt.
  • Structurele uitbreiding van de succesvolle Production Incentive voor high-end series (€ 12,5 mln).
  •  Versterking van de landelijke en regionaal gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling en productie (€ 6 mln), opdat Nederland kan voldoen aan de toegenomen vraag en niet achterop raakt bij omringende landen.
  • Verbeteren van de aansluiting tussen het cultuurbeleid en het filmbeleid van de publieke omroep (€ 4 mln om investeringen op niveau te houden) en het herijken van budgetten.
  • Uitbreiding van de garantieregeling, om voor alle audiovisuele producties een oplossing te bieden voor het probleem dat verzekeraars geen dekking meer bieden voor schade i.v.m. pandemie (eenmalig ca. € 20 mln).

Screen Talent NL

“Bouw naar analogie van de filmeducatiehubs een netwerk (Screen Talent NL) van Talenthubs dat talentontwikkeling, innovatie en productie vanuit de regio verbindt en stimuleert. Tezamen met de landelijke ontwikkelinstelling FilmForward kan zo gericht worden gewerkt aan een sterke, landelijk gespreide infrastructuur voor doorlopende talentontwikkeling. Trek hiervoor € 6 mln uit. Er zijn nu te weinig kansen voor talent (zowel geschoold als autodidact) om zich te ontwikkelen en te ondernemen in de regio waar ze wonen en zijn opgeleid. Tegelijkertijd zijn er capaciteitsproblemen op tal van functies. Het opzetten van regionale filmfondsen in combinatie met het versterken van regionale broedplaatsen en talentontwikkelingstrajecten kan daar verandering in brengen, bedrijvigheid in de regio stimuleren, de capaciteit aan professionele cast en crew landelijk vergroten én stimuleert bovendien de diversiteit in makers en verhalen.”

Investeringsagenda filmsector

Aanbevelingen t.b.v. kabinetsformatie

Je leest de volledige investeringsagenda hier.

MEER ACTIVITEITEN