Promo | CineSud

Bekijk hier een promo van de activiteiten van founding partner van Screen Talent NL CineSud.

Achtergrond

CineSud is de filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden er activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten.

CineSud organiseert filmlabs, industry events en vele andere filmactiviteiten. Ook (co-)initieert de stichting jaarlijks een tiental producties en is het de aanjager en belangenbehartiger voor de filmsector. CineSud maakt meer mogelijk: niet alleen door haar eigen activiteiten en het werk voor het veld, maar ook door productiegelden te werven en initiëren voor filmmakers. Sinds haar oprichting in 2011 heeft CineSud een voortrekkersrol gespeeld op het gebied van talentontwikkeling en productie (binnen de audiovisuele sector) in Nederland en daarbuiten.

MEER ERVAAR